Våld mot kvinnor globalt problem

Chockerande rapport från WHO

Publicerad 27 juni 2013
Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner någon gång under sin livstid visar siffror från Värdshälsoorganisationen, WHO.
Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner någon gång under sin livstid visar siffror från Värdshälsoorganisationen, WHO.

Var tredje kvinna har blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Det visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO).

Fakta och bakgrund
Kvinnovåld
  • Studien omfattar data från Världshälsoorganisationens (WHO) kontor över hela världen.
  • 36 procent av alla kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av partner eller sexuellt våld av icke-partner.
  • För höginkomstländerna (Väst-europa, USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland) är motsvarande siffra 33 procent.
  • Mörkertalet är troligtvis stort då ämnet är tabu i många kulturer.
  • Våldet leder till ökad risk för sjukdomar och skador, depression, missbruk och missfall.

Våldet mot kvinnor beskrivs som en epidemi och visar hur våldsamt patriarkatet kan se ut, även i västvärlden.

Undersökningen har gjorts globalt och är den första i sitt slag. Enligt rapporten har 36 procent av världens kvinnor utsatts för antingen fysiskt eller sexuellt våld av sin partner eller sexuellt våld av icke-partner. Vanligast är att förövaren är kvinnans partner. Hela 30 procent av alla världens kvinnor har utsatts för våld av sin partner.

Våldet mot kvinnor är utbrett över hela världen, men något vanligare i fattiga regioner. I de länder som räknas som höginkomstländer har nästan 33 procent blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner eller sexuellt våld av icke-partner och 23 procent om man bara räknar partner.

I Sydostasien, Mellanöstern, Afrika och Amerika ligger motsvarande siffror på 36-46 procent och 30-38 procent.

Våldet mot kvinnor leder inte bara till fysiska skador utan drabbar kvinnors hälsa på många andra sätt. Enligt rapporten leder det också till att kvinnor i högre utsträckning drabbas av bland annat sexuellt överförbara sjukdomar som HIV, psykiska besvär, depressioner, missbruk och missfall.

I rapporten konstateras att problemet ännu förminskas av många, genom att se det som enskilda händelser eller rent av genom att skylla våldet på kvinnorna själva. WHO påpekar också att det finns ekonomiska och sociala faktorer bakom våldet och att den norm där mannen kontrollerar kvinnan måste utmanas.

WHO har naturligtvis rätt i att det är strukturer, närmare bestämt patriarkala strukturer, som ligger bakom våldet. I många fattiga delar av världen råder ännu halvfeodala förhållanden där patriarkala familjeförhållanden med mannen som överhuvud dominerar.

På grund av fattigdom riskerar kvinnor utan egen inkomstkälla att bli ekonomiskt beroende av sin partner. Dessutom medför fattigdom också ökat missbruk och en ökad desperation, vilket kan öka benägenheten för våld mot kvinnor.

Fattigdom är en faktor som riskerar att förvärras i takt med en allt djupare ekonomisk kris i delar av världen. I Europa har kvinnor drabbats hårdast av nedskärningar och privatiseringar i krisens spår. Samtidigt ökar kvinnofientligheten när sexistiska och fascistiska strömningar växer sig starkare.

Den relativt stora offentliga sektorn och den välfärd som arbetarklassen och kvinnorörelsen tidigare tillkämpat sig i västvärlden har medfört att kvinnor blivit mer ekonomiskt självständiga och stärkt kvinnans position i samhället. Dagens ekonomiska kris och högerpolitik riskerar att vrida tillbaka klockan till en tid då kvinnans roll främst var att sköta om hemmet och vara reservarbetskraft.

Den ekonomiska situationen och fattigdom är dock inte den enda förklaringen till våldet mot kvinnor. WHO:s rapport visar att våldet är förekommande i alla samhällsklasser och i alla länder. Kvinnor utsätts systematiskt för våld av sina partners.

I grunden finns det patriarkala system med ursprung i uppkomsten av privategendomen som gjort mannen överordnad kvinnan. Ett system som gjort kvinnan till mannens egendom och skapat en syn att kvinnan ska lyda mannen.