Stärkande kommunistisk kvinnokonferens

Publicerad 31 mars 2015
Ett 70-tal kvinnor deltog på Kommunisternas kvinnokonferens.
Ett 70-tal kvinnor deltog på Kommunisternas kvinnokonferens.

Ett 70-tal kvinnor från hela landet samlades i helgen i Göteborg när Kommunisterna genomförde sin sjätte kvinnokonferens.

Bilder
  • Elena Orrlöv
  • Frida Jansson
  • Hanna Ascher
  • Jenny Tedjeza
  • Lisa Engström
  • Matilda Magnusson
  • Proletärenförsäljning på torgmötet
  • Storgruppsdiskussion
  • Tove Janzon
Relaterade artiklar

Syftet med kvinnokonferenserna är dels att diskutera och utveckla politiken i de jämställdhetsfrågor som Kommunistiska Partiet och RKU driver, dels att stärka rörelsens tjejer och kvinnor för att förbättra den interna jämställdheten.

Konferensen inleddes med ett stort appellmöte i Brunnsparken i Göteborg där flera olika konferensdeltagare bidrog med korta tal. Tillsammans med banderoller, Proletärenförsäljning och flygbladsutdelning förde appelltalarna ut Kommunisternas krav på jämställdhet ur ett klassperspektiv.

Lisa Engström, kvinnopolitisk sekreterare, öppnade konferensen och därefter höll Jenny Tedjeza en inledning som utvecklade Kommunisternas krav på en helt individualiserad föräldraförsäkring och tydligt visade hur det ojämlika uttaget av föräldraledighet låser in kvinnor i obetalt hemarbete och ger dem en sämre position på arbetsmarknaden.

Konferensen var enig om att kravet på en individualiserad föräldraförsäkring måste kombineras med kravet på höjda ersättningsnivåer och en förbättrad offentlig barnomsorg.

Som en del av Kommunisternas kampanj Trygghet på jobbet hölls på konferensen ett panelsamtal om kvinnors arbetssituation där olika generationer och yrkesgrupper möttes i frågor om anställningstrygghet, sexuella trakasserier, pensioner och deltidsarbete.

En annan huvudfråga på konferensen var kampen mot pornografin. Elena Orrlöv från RKU inledde och diskussionerna gav många olika infallsvinklar, både på pornografin och mäns våld mot kvinnor.

På lördagskvällen bjöds till kvinnofest med gemensam middag och uppskattad underhållning av artisten Matilda Magnusson.

Söndagen ägnades helt åt den interna jämställdheten. Tove Janzon inledde och samtalen tog sin utgångspunkt i Kommunistiska Partiets handlingsplan för jämställdhet.

Hur kan vi nå fler kvinnor med vår politik? Hur kan vi förbättra mötesrutiner och förebygga diskriminering och trakasserier? Hur kan jämställdhetsperspektivet bli en del av alla partiets kampanjer och aktiviteter?

Kvinnokonferensen i Göteborg blev på alla sätt ett gott avstamp inför det fortsatta jämställdhetsarbetet runt om i landet.