67 miljarder räcker till...

Publicerad 14 februari 2013

… att fördubbla årets budget för ”hälsovård, sjukvård och social omsorg”. Statens nuvarande budget för denna post är 62,2 miljarder.

… att anlägga 167,5 mil ny dubbelspårig järnväg. Enligt kostnadsberäkning från tidningen Ny Teknik, 2011.

… att med råge åtgärda de mest akuta bristerna för hyreshus i miljonprogrammet vilket beräknas kosta 50 miljarder enligt Sabo, Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, 2009.

… att ge alla arbetslösa ungdomar i Sverige (132.000) en månadslön på 36.625 kr under hela året.